The Australasian: 1 December 1928.
By George Leggett, son of salvager Capt Richard Leggett.